Studerende i Valhalla

I Valhalla har vi:
  • Pædagogstuderende fra Fyns Pædagogseminarium i såvel 1., 2. og 3. praktikperioder i både vuggestue som børnehaven.
  • PAU-studerende.
  • Praktikanter i virksomhedspraktik og lønpraktik.
  • Erhvervspraktikanter.
     

Pædagogstuderende
I Valhalla mener vi, at det er godt at have studerende, da de ofte bringer nye ting med fra seminarierne, som vi kan bruge i vores daglige praksis. Samtidig er det også med til at holde personalet i en faglig udvikling.
Vores  uddannelsesplan tager afsæt i institutionens  daglige praksis, den studerendes personlige kompetencer, praktikperioden samt ”Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som pædagog”.
Den studerende skal have mulighed for at erhverve sig viden, udvikle kompetencer i forhold til det pædagogiske arbejde og udvikle sin rolle som pædagog.

Når du er i praktik i Valhalla, skal du udarbejde et praktikdokument samt opstille læringsmål for din praktik. I den forbindelse har vi også mål og forventninger til dig som studerende, og hvad du skal opnå i løbet af din praktik.

Det forventes i dag, at pædagogen kan forholde sig skriftligt til sit arbejde. F. eks i udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan, indberetninger, udtalelser o.l.
Derfor prioriterer vi fagligheden højt i Valhalla, og vi forventer, at du læser faglitteratur, og deltager aktivt i de pædagogiske drøftelser på  personalemøder. Du skal  som studerende  skriftligt dokumentere og reflektere over den daglige praksis og din egen rolle som studerende.