Praktiske oplysninger

Opstart i Valhalla
Det er forskelligt, hvordan børn reagerer, når de begynder i daginstitution. Det er vigtigt,
at barnet får lov til at se os an og erfarer, at I kommer og henter igen. Derfor forventer vi, at I som forældre afser tid til, at opstarten bliver så optimal som mulig for jeres barn. Afhængig af barnets alder, kan der være forskel på, hvor meget tid dette kræver. I vuggestuen ser vi gerne, at en af jer bliver sammen med barnet de første dage, og derefter lader barnet være her et par timer om dagen. I børnehaven er det ofte nok, at have god tid den første dag barnet starter, og at I har været på besøg et par gange inden.
Indkøringsperioden skal også bruges til, at vi får talt med hinanden om, hvordan jeres barn trives bedst muligt bl.a. i forhold til mad, sovevaner, temperament m.m.
 
Kartotekskort
I skal udfylde et elektronisk kartotekskort på mitNyborg til brug for personalet. På kortet skal I oplyse telefonnumre, læge, vaccinationer m.v. Det er vigtigt, at vi altid kan få fat i jer så husk altid at oplyse, hvis der sker ændringer.

Aflevering og afhentning
Når barnet har fået overtøjet af, afleveres barnet til en voksen. Det er vigtigt for barnet, at vi har en god afleverings-/afhentningssituation, hvor vi får sagt goddag / farvel til hinanden.

Husk at orientere os, hvis andre skal hente jeres barn, eller I bliver forsinket, når I skal hente barnet.
Vi ser gerne, at barnet er i Valhalla senest kl. 9.00 af hensyn til dagens aktiviteter med børnene.

Skiftetøj
Garderoben skal indeholde:

  • Altid mindst et sæt skiftetøj (bukser, bluse, strømper)
  • To sæt undertøj
  • Regntøj og gummistøvler
  • Hjemmesko
  • Overtøj efter årstiden
  • Fodtøj efter årstiden
  • Evt. sut
  • Evt. sovedyr

Der skal være navn i alt tøj samt sko! Undgå snore og lign. i børnenes tøj, som kan sætte sig fast i legeredskaber!
 

Bleer
Der skal medbringes bleer i institutionen. I må gerne tage en pakke med ad gangen. Husk at skrive navn på pakken.

Middagssøvn
Vuggestuebørn har brug for at sove til middag eller bare hvile sig. Vuggestuen har krybber og barnevogne, som børnene sover i. Har barnet sin egen vogn med, bruger vi gerne den. I kan se, hvor længe barnet har sovet på sovesedelen ved infotavlen i mellemgangen.
Børnehavebørn kan også have brug for en middagslur, dette aftales med kontaktpædagogen ved opstart.
  

Sygdom
Hvis jeres barn bliver syg i løbet af dagen, ringer vi efter jer. Hvis jeres barn er syg hjemme.
Husk at give besked ved smitsomme sygdomme.

Medicin
Hvis jeres barn har brug for medicin, mens det er i Valhalla, skal I medbringe en lægeinstruks fra den læge, der har udskrevet medicinen. Yderligere oplysninger herom kan I få ved henvendelse til kontaktpædagogen eller det faste personale.

Private ting – Legetøj
Man må gerne have legetøj med, dog er der visse overvejelser og hensyn man skal tage, som forældre til et barn, som ønsker at have legetøj med. Noget legetøj inviterer til voldsomme lege og andet til lege, hvor flere kan deltage. Vigtigst er det dog, at legetøj fx i form af en bamse, kan give tryghed for de fleste børn.

Dog siger vi nej til alt legetøj med batterier i, både af et sikkerhedsmæssigt hensynift. risikoen for at et batteri kommer ud og kan blive slugt af et barn, men også for at reducere støjniveauet for børn og voksne.

Det legetøj som medbringes er på eget ansvar og personalet kan ikke tage ansvar for legetøj som bliver ødelagt eller væk.

Ferie/fridag og lukkedag
Holder barnet fridage eller ferie, vil vi gerne orienteres.
Nyborg kommune har vedtaget, at institutionerne skal holde lukket 10 dage om året. Der tilbydes på lukkedage fælles pasning i en af kommunens institutioner.
Alt vedr. ferie foregår via mitNyborg. Det er yderst vigtigt, at der gives korrekt tilbagemelding vedr. pasningsbehov, for ikke at sætte unødigt personale på arbejde.

Se i øvrigt afsnittet om lukkedage.

Jeres små børn er ikke omfattet af nogen ferielov. Men husk, et barn har også  brug for ferie, sammen med jer.