Signs of Safety

I Valhalla har vi siden 2009 arbejdet med en metode der hedder ”Signs of Safety”, i daglig tale kaldt SOS. På dansk bliver den også kaldt ”tegn på trivsel”.

Vi har en ressourcepædagog, som har et længere uddannelsesforløb i SOS, og alt personale har været af sted til en undervisningsdag samt deltaget i pædagogisk lørdag og aften.

Ressourceorienteret og løsningsfokuseret metode

SOS er en interview metode, men hvor vi i Valhalla har haft stor glæde af at implementere tankegang og antagelser fra metoden i hverdagen. SOS bygger på en anerkendende og ressource orienteret tankegang, som også er baggrunden for Valhallas overordnede pædagogiske tankegang.

En antagelse kan lyde ”alle (børn, forældre, personale) gør deres bedste udfra den givne situation, de er i”, i dette udsagn tillægger vi alle de bedste intentioner og hensigter med det de foretager sig.

Metoden i praksis

Metoden foregår i tre faser.

Først forholder vi os til bekymringen (Hvordan kommer det til udtryk?) og konkretiserer den, så det bliver til eksempler fra hverdagen, som både personale og forældre kan genkende.

I næste fase  leder vi efter undtagelser fra den konkrete bekymring (Hvad sker der, når barnet ikke...?) da ingen børn foretager sig noget, som er konstant bekymrende. Ved at lede efter undtagelser, afdækker man også omfanget af bekymringen og personalet får et realistisk billede af, hvor og hvor ofte det sker. I denne fase arbejdes der også med barnets ressourcer og ressourcer omkring barnet.

Sidste fase handler om, hvad vi ønsker at se ske (hvordan vil det se ud, når...). Her bliver der sat mål og delmål for, hvilke færdigheder barnet skal opnå i forhold til den konkrete bekymring, her trækkes der på undtagelserne og de ressourcer barnet rummer samt dem, der er omkring barnet. Delmålene bliver sat i meget små bidder, så det er realistiske mål for barnet.

Forældresamarbejde

Forældre kan opleve, at deres kontaktpædagog har forberedt sig til en samtale ved at bruge denne metode. Vi er glade for at bruge metoden, da den har fokus på det, der virker og er løsningsfokuseret og tager udgangspunkt i de ressourcer, som barnet og familien rummer. Forældre har også mulighed for at komme med en bekymring, som vi kan arbejde med ud fra SOS metoden.