Sproglig indsats

I Valhalla har vi en uddannet sprogvejleder, som har ansvaret for diverse sprogscreeninger og som udfører det tilrettelagte sprogarbejde.

I hverdagen foregår der løbende sprogstimuleringen og leg med sproget både i vuggestuen og børnehaven. Som forældre er I altid velkomne til at henvende Jer, hvis I har nogle overvejelser vedr. jeres barns sprog.

I Valhalla samarbejder vi med PPR's talepædagog og to-sprogskoordinator fra Birkhovedskolen.

Se også afsnittet under pædagogiske lærerplaner om sprog. Læs Valhallas sprogpjece.