Evaluering

I Valhalla har vi forskellige målgrupper, som har interesse i vores evaluering, og  formålet med evalueringen er hovedsagligt, at personalet bliver klogere på egen praksis. Selve evalueringen foregår skriftligt hen over året på baggrund af vores indsamlede dokumentation.

Således er det vigtigt for personalets faglige udvikling og børnenes trivsel og læring, at vi løbende stopper op og  reflekterer over egen handling, og spørger os selv ”gør vi det, vi tror vi gør”. Dette gøres med udgangspunkt i vores værdier og vores læreplaner.

Derudover evalueres der en gang årligt til forældrebestyrelsen og forvaltningen som beskrevet i dagtilbudsloven. Denne evaluering  rummer evaluering af Valhallas læreplaner, kommunale indsatsområder samt Valhallas egne indsatsområder.

Projekter og aktiviteter i Valhallas hverdag

Evaluering af projekter og aktiviteter fra vores aktivitetsplan foregår på afdelingsmøderne, som et fast punkt, alt efter om det har foregået på tværs i hele huset eller i den enkelte afdeling. Evalueringen foregår som en mundtlig refleksion personalet imellem og dokumenteres skriftligt i referatet. På denne måde tager vi højde for evt. ændringer eller justeringer af aktiviteten næste gang den skal afholdes og på denne måde mulighed for at videreudvikle praksis.

De pædagogisk læreplaner og kommunens indsatsområder

De pædagogiske læreplaner tages løbende op og evalueres mundtligt og skriftligt hen over året i de enkelte afdelinger og aldersopdelte grupper. Den skriftlige dokumentation samles sidst på året i en helårs evaluering til bestyrelsen og forvaltningen, samtidig evalueres der på de kommunale indsatsområder, så som sprog, børn med særlige behov. Denne evaluering blev knyttet til tidligere virksomhedsplan og nu kvalitetsrapport.

Indsatsområder i Valhalla

I Valhalla arbejder vi hele tiden på at blive klogere på vores egen hverdag med børnene.

Når vi undres over praksis, sætter vi fokus på det, der undrer os og giver os selv tid til at fordybe os i hverdagen. Formiddagssamlingen er et eksempel på et indsatsområde.