Dokumentation

I Valhalla arbejder vi med dokumentation af vores pædagogiske praksis på flere måder.

Vi dokumenterer vores praksis både mundtligt, skriftligt og visuelt.

Således er dokumentation en vigtig del af vores arbejde for at fastholde og udvikle praksis. Derfor lægger vi stor vægt på vidensdeling og iagttagelser  til fælles refleksion i hele huset.

Mundtlig dokumentation

I dagligdagen foregår den mundtlige dokumentation, når vi i dialog med forældrene formidler det pædagogiske arbejde med børnene. Dette foregår hovedsagligt ved aflevering og afhentning samt når vi holder forældremøder og planlagte forældresamtaler f.eks. 3 månederssamtaler.

Derudover har personalet et tæt samarbejde i hver afdeling og på tværs af huset. Det betyder, at vi vægter en høj grad af formidling og orientering om børnenes trivsel og deres familie.

Skriftlig dokumentation

Den mundtlige dialog underbygges af den skriftlige dokumentation gennem information på tavler, samt Aula. Kvartalsvis udsendes et nyhedsbrev.

Mødevirksomheden i Valhalla dokumenteres gennem referater.

Visuel dokumentation

Den visuelle dokumentation kan opleves på flere forskellige måder i Valhalla, og er særlig  vigtig, da den deles af både børn, forældre og personale. Vi oplever, at det giver en særlig følelse af fællesskab, når vi formidler visuelt, da både børn og voksne kan modtage visuel formidling  Den visuelle dokumentation styrker fællesoplevelse og mulighed for dialog ift. børnenes oplevelser. Derfor vægter vi at synliggøre børnenes kreative aktiviteter såsom tegninger, juledekorationer, fingermaling, klip m.m. Sten fundet ved stranden, blomsterne der er plukket i naturen er også visuel dokumentation af en oplevelse hos os.