Børnehavens pædagogiske praksis

Værksteds- og aldersopdeling

I børnehaveafdelingen arbejder vi med en alders- og værkstedsopdeling, bl.a. fordi vi på denne måde understøtter udviklingen af barnets forskellige kompetenceområder.

Vi er inspireret af Howard Gardners pædagogik om ”de mange intelligenser” Vi tog oprindelig udgangspunkt i Howard Gardners teorier, men med tiden har værkstederne mere formet sig efter de 6 læreplanstemaer, hvor vi med værkstederne og aktivitetsplanen arbejder på at dække de 6 temaer.

Vores pædagogiske praksis er kendetegnet ved...

Alle ansatte i børnehaven har et værksted/område, som de er ansvarlige for.

Herudover er vi aldersopdelt hvilket betyder at pædagogerne har en kontaktbørnsgruppe som varierer i børnetal over året. 2 pædagoger arbejder sammen om  storbørnsgruppen, som ca. består af 20 børn. I Mellemgruppen er der 3 pædagoger med ca. 13 børn hver. 1. august afleverer mellemgruppen børnene til storbørnsgruppen. Børnetallet i mellemgruppen er derfor lavest i efteråret og stiger løbende hen over året, hvor nye børn indskrives, primært fra vuggestueafdelingen. 

"Vi mener, at leg og læring hænger tæt sammen, og vores tilgang til børnene i hverdagen og værkstederne er en stor del af indlæringen. Vi arbejder projektorienteret med f.eks. Skoleprojektet, vaskehænder projektet, efterårsprojekt, rim og remser og flere højtids- og årstidsrelaterede projekter."

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, samt den aktuelle børnegruppe, når vi planlægger vores aktiviteter, derfor er vi aldersopdelt, og børnene oplever høj grad af succes, når de samarbejder med jævnaldrende. Omvendt har de yngste også stor glæde af at observere, hvordan de ældste gør, dette tages der højde for i det daglige samvær i værkstederne og f.eks. i garderoberne hvor de store børn hjælper de mindre børn. Vi lægger vægt på processen og tager udgangspunkt i, hvad børnene netop nu er optaget af.

Vi dokumenterer vores arbejde i form af orientering og billeder på mitNyborg.dk. Vi har to white board tavler, hvor der orienteres en uge frem om, hvad der sker i børnehaven.

Forældresamarbejdet

Vi mener, det er vigtigt for alle parter, at kontakten mellem hjemmet og børnehaven er så åben og ærlig som mulig. Derfor tilbyder vi en forældresamtale 3 mdr. efter barnet er startet. Ved denne samtale har kontaktpædagogen lavet en udviklingsbeskrivelse af barnet i form af vores motoriske materiale og TRAS materiale (sprogtest) og evt. LEGETEK. Herudover har institutionens sprogvejleder udarbejdet Velfærdsministeret sprogvurdering på barnet. Denne screening forelægges efterfølgende forældrene ved 3 månederssamtalen. Der er løbende mulighed for en daglig dialog med kontaktpædagogen. Se også Signs of safety.