Pædagogiske læreplaner

I Valhalla tager vi udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner. Vi arbejder med de 6 temaer/udviklingsområder for at komme hele vejen rundt om barnet, og læreplanerne er en integreret del af vores hverdag.

I vuggestuen møder børnene læreplanstemaerne i almindelige praktiske omsorgs-situationer samt i spontane og mere fastlagte pædagogiske aktiviteter som f.eks. motorik/bevægelse og samling med sang.

I børnehaven, som er funktionsopdelt, møder man de forskellige læreplanstemaer på de forskellige værksteder. Værkstederne er opbygget så de hver i sær er unikke og byder ind med forskellige ting i forhold til læreplanstemaerne.

Du kan læse mere konkret om de pædagogiske læreplaner i Valhalla ved at benytte forskellige links til venstre på siden.

Her finder du temabeskrivelser og overordnede mål samt pædagogiske læreplaner for de enkelte børnegrupper i Valhalla.