Værdigrundlag

De grundlæggende værdier i Valhalla bygger på omsorg for hinanden og tryghed i hinandens nærvær, som væsentlige forhold og forudsætninger for et dynamisk mellemmenneskeligt samspil, hvor anerkendelse og respekt for det enkelte barn vægtes højt.

 

I Valhalla er det vores mål, at børnene oplever et rum for trivsel og livsglæde. Vi vil bidrage til, at børnene udvikler selvværd/selvtillid. Børnene skal tilegne sig sociale kompetencer, så de kan indgå i samspil og danne relationer med andre børn og voksne. Børnene skal udvikle deres musiske og kreative evner. De skal bruge og styrke deres fantasi, og der skal være rum og mulighed for fordybelse. Vi skal stimulere deres nysgerrighed og give dem lyst og mod på nye udfordringer, og dermed udvikle deres evner til at lære og tilegne sig ny viden og færdigheder. Vi vil stimulere børnenes sproglige kompetencer, så de bliver i stand til at give udtryk for egne behov og interesser. Såvel gennem de fysiske rammer som ved det pædagogiske arbejde skal børnenes motoriske udvikling understøttes, så de oplever glæden ved aktiv brug af kroppen.

Det er vigtigt, at børnene bliver selvhjulpne både praktisk og mentalt, så de er i stand til at klare de daglige praktiske opgaver og opleve glæden ved selv at kunne. Med udgangspunkt i danske traditioner, kultur og skikke skal vi gøre børnene nysgerrige i flerkulturelle forhold.