Bestyrelsesarbejde i Valhalla

I Valhalla består bestyrelsen af 5 forældre repræsentanter og 3 suppleanter (deltager i møderne), samt 2 repræsentanter fra personalet. Institutionslederen eller souschefen deltager altid i møderne som sekretær for bestyrelsen.
Der afholdes som hovedregel 6 ordinære bestyrelsesmøder om året.

Forældrebestyrelsen vælger en repræsentant til Forældrenævnet i Nyborg Kommune.

Du er altid velkommen til at henvende dig til medlemmer af bestyrelsen, hvis du har emner, du ønsker skal drøftes i bestyrelsen.

Ønsker du yderligere oplysninger om arbejdet i forældrebestyrelsen, kan du finde det på de følgende sider og indsatte links.