Udviklingsplan 2017-2018
Publiceret den 17. januar 2017

Velkommen til Valhallas udviklingsplan for 2017 – 2018.

Dette er anden gang vi beskriver institutionen og vores pædagogiske arbejde i denne kontekst. Vi har trukket på nogle af erfaringerne fra den første udviklingsplan, da vi denne gang i højere grad ønsker at inddrage personalet i skriveprocessen for at skabe medejerskab. Dette kan betyde, at ordlyden kan variere afsnit for afsnit.Disponering og valg af indhold i vores udviklingsplan er sket med udgangspunkt i Nyborg Kommunes Børneafdelings dokument: Nyborgmodellen – Kvalitet i dagtilbud 2013 – 2017. Samt læringsmiljøvurderingen 2016 og Valhallas egne tanker og visioner for udvikling.Vi beskriver i udviklingsplanen vores teoretiske grundlag for vores arbejde, vores pædagogiske læreplaner, og elementer af vores praktiske pædagogiske arbejde, f.eks. sprogarbejdet og arbejdet med børn med særlige behov. Vi beskriver hvad vi vil arbejde med af udviklingsområder de kommende 2 år.Tryghed, omsorg og trivsel er nøglebegreberne for det pædagogiske arbejde i Valhalla. Det er vigtigt for os i en tid, hvor der er sat et stort fokus på pædagogernes læringsarbejde med børnene, at vi ikke glemmer pædagogfagligheden i det daglige praktiske pædagogiske arbejde, hvor den voksne som ven og mentor understøtter det enkelte barns behov for tryghed og omsorg. Kun når et barn trives og har det godt, er det klar til læring og udvikling. Alle børn er af natur nysgerrige, videbegærlige og har lyst til egen læring. Det er vigtigt, at vi som pædagoger respekterer og understøtter barnets ret til egen læring.