Velkommen til Valhalla

Valhalla åbnede den 1. oktober 1997 som en 60 børns børnehave, og blev i 2006 udvidet med en 24 børns vuggestue til en aldersintegreret daginstitution.

Børnenormeringen er på 84 børn i alderen 0 – 6 år, og består af:

  • en vuggestueafdeling med 24 børn
  • en børnehaveafdeling med 60 børn

Vuggestueafdelingen er funktionsopdelt med forskellige aktiviteter i de enkelte rum. Børnene er fordelt på 6 kontaktpersoner.

Børnehaveafdelingen er også funktionsopdelt med kreativt værksted, geo- værksted, drama-/teaterværksted, udeområde, køkkenområde og legeområde.

Børnene er fordelt i en mellemgruppe med 4 kontaktpædagoger, som hver har ca. 12 kontaktbørn og en storbørnsgruppe med 2 kontaktpædagoger, hvor man er fælles om kontaktfunktionen.



 

 

Tryg ved nye udfordringer
Fuld forplejning
Børnene oplever maden sammen

 

 

I oktober 2014 besluttede bestyrelsen at indføre fuld forplejning i Valhalla.

Med virkning fra 1/1 2015 serverer vi mad, i et spænd fra morgenmad til eftermiddagsmad.

 

Åbningstider

Mandag - torsdag: 6:00 - 16:45

Fredag: 6:00 - 16:30

Valhalla er nu at finde på Google Maps

Følg linket - og tag en virtuel tur rundt i institutionen